Küsi pakkumist

Mis on kindlustatud?

Pakume kindlustustada järgmiseid põllukultuure (kindlustatud ese): raps, rüps, nisu, oder, kaer, rukis, tritikale, herned, oad.

Kindlustustatud eset saab kindlustada järgmiste juhtumite vastu: 
  • Rahe 
  • Tugev vihm 
  • Torm - tuule kiirus vähemalt 17,2 m/s
  • Talvekahjud - põllukultuuride kahjustused talveperioodil, mis tulenevad külmumisest, jääkoorikust või lumekihi all haudumisest
  • Tuli – põllukultuuride kahjustused mis tekivad saagikoristuse ajal seadmete süttimisel
  • Pikne – pikselöögi otsene mõju põllukultuuridele, mis võib põhjustada tulekahju
  • Kolmandate isikute ebaseaduslik tegevus – näiteks viljavargused rehepeksmise ajal
Mis ei ole kindlustatud?
Kindlustus ei korva:
Saagikadu vähem, kui 20%;    
Hea põllumajandustava järgimata jätmine;
Drenaaži mittetoimine või mulla või kopratammi kahju;
Pettus, maavärin, pinnase erosioon, sõda, terrorism, streik, tuumaenergia, kiirgus või muu saastumine.

Millised on põllumehe kohustused?

- külvata ja koristada agrotehnilistel kuupäevadel, rakendada soovitatavaid viljelus- ja kaitsemeetmeid,

- edastama kindlustusandjale enne lepingu sõlmimist kõik teadaolevad asjaolud ja teavitama edasistest muudatustest,

- kahju korral: kasutage abinõusid põllukultuuride päästmiseks ja kahju vältimiseks või vähendamiseks,

- teatama kahjujuhtumist 3 tööpäeva jooksul alates kahju tekkimise kuupäevast,

Täpsema info leiad kindlustustingimustest.

Küsi pakkumist